De stichting is een ‘stil’ fonds. Wij treden publicitair niet op de voorgrond. We zorgen er voor dat het vermogen in stand blijft en zo mogelijk verder groeit. Na een periode van zorgvuldig beheer zullen we dit vermogen doorgeven aan volgende generaties, zodat zij deze taak kunnen voortzetten. 

We streven naar maximaal effect (zowel financieel als sociaal) met de rendementen uit dit vermogen en we staan open voor het delen van onze kennis rond fondsenbeheer.