Dirck van Baden

Wie was Dirck van Baden, de naamgever van onze Stichting? Onderstaande tekst is overgenomen van de website: www.culemborgzoalshetwas.nl.

 

Dirck van Baden woonde aan het eind van de 16e eeuw in het huis ‘In den  Keyser’ aan de Markt. Dit huis - met daarin een wijnhandel - had hij gekocht  van de erfgenamen van Coenraad Suermonts weduwe. Als stadssecretaris had  Dirck van Baden van 1566 tot 1604 een hoge positie met grote verantwoordelijkheid. Daarnaast was hij ook rentmeester van het Elisabeth Weeshuis.

 

In 1598 werd Culemborg geteisterd  door een zware pestepidemie die vele  slachtoffers maakte. Na afloop van deze  epidemie offerden degene die geen  doden aan de pest hadden verloren uit  dankbaarheid royaal aan de armen van  Culemborg. Hoogstwaarschijnlijk was  dat de reden dat Dirck van Baden en  zijn vrouw Anna van Diemen op 17  april 1599 testamentair lieten vastleggen dat er in hun tuin drie woningen  voor oude vrouwen gebouwd zouden  worden.

 

Citaat uit dit testament

In 1599 den 17 april maken 3 nieuwe  cameren staende agter hun erv tegenover het  weeshuis, om er in te doen wonen 6 arme  oude frouwen, welke ‘met geen nieuwe of  quade en geloven besmet zijn. De testateurd verzoeken aan die vrouwen in hunne  dagelijckse gebeden niet te vergeten, maar  naarstig onze Zaligmaker voor hun te bidden. ‘Tot instandhouding dezer huijsjens  en tot de …. bepaalde …. aan die vrouwen  vermaken zij Hun Bouwhof tot Mourik op  …..genaamd den Haag. Er zullen zijn drie  bestuurderen, waaronder een administrateur,  deze moet ieder jaar op St. Jansdag in de  zomer voor de twee overige, en drie in de  camers wonende vrouwen rekening doen.

 

Van de nieuwe protestantse leer moest  dit vroom Rooms-katholieke paar dus  niets hebben. De vrouwen moesten  Dirck van Baden en zijn echtgenote  gedenken in hun gebeden. Revenuen voor het in stand houden van de  woningen en het onderhoud van de  bewoonsters kwamen uit een stuk land  op Maurik. Het toezicht berustte bij  drie regenten, onder wie een administrateur die ieder jaar op Sint-Jan (21  juni) verantwoording moest afleggen.
Vroeger stonden voor de huisjes stenen  palen, die doormiddel van stangen met  elkaar verbonden waren en zo een afscheiding met de straat vormden. Deze  palen zijn later als stoeprand gebruikt.  Zij liggen nu in de tuin van Markt 13  en doen dienst als zitbank. In een van  de palen is het wapen van Van Baden  nog zichtbaar, wat bewijst dat Dirck  van Baden een zeer welgestelde burger  was.

 

bron: Frank van Schutterhoef en Jack van der Winkel